O nás

História leteckej činnosti na letisku Veľká Lomnica sa datuje od 60-tich rokov, kedy za podstatne ťažších podmienok bolo možné sa venovať RC lietaniu. Pamätníci p. Komárnický, p. Ing. Lipták, p. Ugray, p. C. Klein, p. J. Klein spomínajú že elektronika na ovládanie bola nedostupná, prípadne bolo nutné si ju zhotovovať svojpomocne. Postupne s vývojom novej techniky a technológií, plocha letiska sa začala využívať aj na medzinárodné súťaže v kategórii F3B, F3A, kde naši členovia p. Ugray, p. Komárnický obsadili popredné miesta.

S pribúdajúcim počtom záujemcov o klubové lietanie bolo preto v roku 2012 založené Občianske združenie LETECKO-MODELÁRSKY KLUB s presne špecifikovanými stanovami pre činnosť klubu s účasťou podpory Obce Veľká Lomnica.

Plocha letiska s udržiavanou asfaltovou pristávacou dráhou je začlenená do Podtatranskej kotliny medzi Veľkou Lomnicu a Popradom, s prekrásnou panorámou Vysokých Tatier.

I keď t.č. evidujeme stabilný káder aktívnych členov, radi privítame ďalších hlavne mladých členov s kreatívnym prístupom v rôznych oblastiach klubovej činnosti, s cieľom ďalšieho rozvoja klubu v budúcich rokoch.

C. Klein – predseda klubu

Comments are closed.