Zo života klubu

Jarná brigáda  2018

21.4.2018 sa uskutočnila jarná brigáda členov LMK Veľká Lomnica zameraná na úpravu vzletovej a pristávacej trávnatej plochy a jej okolia. Brigády sa zúčastnila väčšina členov a niektorí si okrem náradia priniesli aj modely. Nakoľko sme počas práce zabudli na fotografovanie , nasledujúce zábery  dokumentujú diskusiu  členov  počas lietania  po ukončení brigády.

5

2

7

1

20180421_103036

text Ščigi  /  foto M. Talian 23.4.2018

♣♣♣

Nová  traktorová kosačka

Pre zdarné zabezpečenie letových dňoch, je nutné udržiavať letovú plochu v prijateľnej konštálacii pravidelným kosením.

Preto sa využili prostriedky z členských príspevkov a v r. 2017  sa zakúpila veľká traktorová kosačka MTD DL-92H.

Veľká vďaka patrí členom nášho klubu Marekovi,Dušanovi a Jurajovi, ktorý sa o túto kosačku starajú a v priebehu roka testovali pri praktickom využívaní.

ODXY8863 ULDB4328 VAVX0845

♣♣♣

Dnes ako skoro každú sobotu okolo 8:00  v zimnom období sme boli polietať v telocvični vo Velkej Lomnici , kde nás poctil návštevou aj náš predseda klubu Cyril Klein.

IMG_20180224_091552

Vážna debata čo sa chystá.

Pár fotiek

IMG_20180224_094501 IMG_20180224_092557 IMG_20180224_094515

M.Sýkora 24.2.2018

Zdravím vás , všetkých priaznivcov klubového lietania.  Vďaka  nášmu členovi,  Martinovi Grichovi, ktorý nám vybavil telocvičňu,  si môžeme takto polietať.

      Videá   viď „Galéria – Video”

M.Sýkora 19.2.2018

 

DSC_2766

 

 

Pri príležitosti 760 výročia založenia obce Veľká Lomnica sa konala 5.okt.2017 slávnostná akadémia v hoteli Agroklub,  kde boli ocenené osobnosti, kluby a združenia, ktorý sa podieľali vo významnej miere na rozvoji kultúry a športu v tomto regióne. Medzi ocenenými bolo aj Občianske združenie Letecko-modelárský klub Veľká Lomnica. Ocenenie prevzal z rúk starostu obce Mgr.Petra Dudu,  predseda Letecko-klubu Cyril Klein, ktorý sa poďakoval za poskytnutú priazeň a všetkým tým, ktorý sa podieľali na rozvoji a činnosti klubu.

Foto : Pindroch

 

 

Koncom tohoto mesiaca sa uskutoční malá brigáda, pravdepodobne 25. marca, podľa počasia. Súčasne  na letisku bude aj schôdza s programom vyrovnania členských príspevkov a zakúpenia kosačky. Na jej zakúpenie je potrebné mať dostatok fin. prostriedkov, ktoré sa budú čerpať aj z rozpočtu klubu.

Predseda a podpredseda klubu LetLomnica.     ©komarlex

♣♣♣

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

4.júla 2015 v krásny letný deň nás opustil priateľ, modelár Tibor Bekeš, kto ste mu boli priateľom venujte mu tichú spomienku.                                                Modelári klubu Letlomnica.

♣♣♣

DSCN4064

19. novembra 2014,  zomrel náš priateľ, dlhoročný modelár a môj priateľ z detsva, Milan Ugray. Slová nestačia,ostaneš v našich spomienkach.                                      

Alexander Komárnický a členovia klubu Letlomnica.

            •••

Ahoj Sáša ! V mene žijúcich modelárov -rovestníkov nášho zosnulého kolegu : Milana Ugraya z Košíc (Večera Boleslav, Šándor Karol,Ing.Valanský Albert,Ing.Virág Ladislav,Pyzsko Miroslav ,…) a z Prešova (Bystika Anton,Ing.Truban Pavol,…)si touto cestou dovolím vysloviť prostredníctvom Teba rodine zosnulého úprimnú sústrasť.Nech nám svetlá spomienka na Milana zostane v mysli ešte po dlhé roky ! S pozdravom  Letu zdar !  Ladislav Virág

Comments are closed.