Členovia klubu

Juraj Kubičár

Predseda LMK

Ján Klein

Podpredseda LMK

Ľudovíd Ščigulinský

Revízor LMK

Martin Grich

Výkonný výbor LMK

Cyril Klein

Člen LMK

Alexander Komárnický

Člen LMK

František Šiška

Člen LMK

Martin Grich ml.

Člen LMK

Miloš Jelšík

Člen LMK

Ing. Dušan Majerník

Člen LMK

Juraj Lipták

Člen LMK

Rudolf Herz

Člen LMK

Robert Miško

Člen LMK

Jaroslav Bukovina

Člen LMK

Marek Handlovič

Člen LMK

Dušan Liptaj

Člen LMK

Ing. Matúš Zemčák

Člen LMK

Richard Drzewiecky

Člen LMK

Martin Latta

Člen LMK

Martin Talian

Člen LMK

Miroslav Piontek

Člen LMK

Ing. Matej Čekovský

Člen LMK

Marek Sýkora

Člen LMK

Alojz Čekovský

Člen LMK

Tibor Koleják

Člen LMK

Jaroslav Sýkora

Člen LMK

David Kučkovský

Člen LMK

Zdeno Lamper

Člen LMK